Enterwell icon
Vedran Blazenka

Sedam koraka za osnivanje firme u Hrvatskoj

Prvi izazov s kojim smo se susreli bilo je osnivanje firme, stoga ćemo tome posvetiti prvi blog post. Budući da je internet pretrpan svakakvim informacijama, teško je razlučiti koje od tih informacija su točne, koje su zastarjele, a koje nikada nisu ni bile točne. U ovom tekstu ćemo pojasniti sve korake koji su nam bili potrebni za osnivanje poduzeća, točnije društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Iako izgleda da se većina podataka nalazi na stranici hitro.hr, postoji mnogo stvari koje treba obaviti a da nisu konkretno spomenute na navedenoj stranici.

1. Rezervacija imena

 • Ako ste se odlučili za ime koje će imati vaše poduzeće, provjerite da li je to ime već zauzeto, to možete učiniti ovdje.
 • U slučaju da nije, potrebno je  skenirati rječnik ukoliko se radi o imenu na stranom jeziku. Na skenu se moraju se nalaziti prevedene riječi na hrvatski na određenoj stranici u rječniku. Skenirati naslovnu stranicu rječnika te stranice s prijevodima riječi na hrvatski jezik. Mi smo u našem slučaju morali skenirati stranice koje objašnjavaju riječi “enterprise” i “well” koje čine “Enterwell”.
 • Popuniti obrazac sa hitro.hr (obavezno elektronski)
 • Ukoliko niste u mogućnosti rezervaciju obaviti osobno, moguće je i napisati punomoć za osobu koja će to obaviti umjesto vas.
 • U prostorije FINA-e (tu obavljate i uplatu i predaju dokumenata) odnesite popunjeni obrazac, sken rječnika i punomoć (ako Vam je potrebno navedeno). Trebate uplatiti 10 kuna za rezervaciju imena. Osoba sa hitro.hr štanda će vas uputiti na potrebno mjesto, nisu potrebne nikakve uplatnice nego jednostavno kupite biljeg u iznosu od 10 kn. Rečeno nam je da dobivamo obavijest o podizanju potvrde o rezervaciji imena za 3 radna dana, također vam uzmu kontakt telefon da vas obavijeste kada  možete podići Potvrdu o rezervaciji imena.

Trajanje: 3 dana

Trošak: 10 kn

2. Sastavljanje društvenog ugovora

Nakon dobivene potvrde o rezervaciji imena, potrebno je sastaviti društveni ugovor kod javnog bilježnika.

Korak 1. Prvi korak prilikom sastavljanja društvenog ugovora je dostavljanje potrebne dokumentacije javnom bilježniku.

 • Dokumenti koji su vam potrebni za ovaj korak su:
 • Potvrda o rezervaciji imena,
 • Adresa sjedišta
 • Popis djelatnosti kojima se bavimo
  • Javni bilježnik nam je predložio standardne djelatnosti iz naše branše, a mi smo dodali još par djelatnosti mimo toga.
 • Kopije osobnih za svakog osnivača

Nakon predaje dokumentacije javnom bilježniku su trebala 2 dana za sastavljanje društvenog ugovora. Gore navedenu dokumentaciju moguće je predati i elektronskim putem.

Korak 2. Nakon sastavljanja društvenog ugovora svi osnivači moraju otići kod javnog bilježnika, radi potpisivanja društvenog ugovora i potpisivanja zahtjeva za prijavu u trgovački sud.

Korak 3. S kopijom potpisanog društvenog ugovora potrebno je otići u banku, radi otvaranja privremenog računa i prijenosa početnog kapitala na privremeni račun. Svi osnivači moraju biti prisutni prilikom otvaranja privremenog računa. Procedura za otvaranje privremenog računa trajala je otprilike dva sata, nakon čega smo dobili potvrdu o otvaranju privremenog računa. Uz uplatu temeljnog kapitala na privremeni račun, potrebno je podmiriti i sudsku pristojbu u iznosu od 400 kn, kao i troškove banke od 50 kn po uplati (u našem slučaju 100 kn, jer smo imali dvije uplate po 10000 kn).

Korak 4. Dobivenu potvrdu o otvaranju privremenog računa potrebno je dostaviti nazad javnom bilježniku, nakon čega on šalje dokumente trgovačkom sudu. Javni bilježnik nam je izdao račun za izvršenu uslugu od 2500 kn, koju smo morali odmah platiti. Visina troškova kod javnog bilježnika ovisi o broju osnivača, broju direktora te iznosu temeljnog kapitala. U našem slučaju registrirana su dva osnivača koji su ujedno i direktori, uz uplatu temeljnog kapitala od po 10000 kn. Ovaj iznos također varira od javnog bilježnika do javnog bilježnika.

Trajanje: 10 dana

Trošak: 3000 kn

3. Izrada pečata

Nakon dobivenog OIB-a i rješenja s trgovačkog suda potrebno je izraditi pečat. Između ostalih, obvezne informacije koje pečat mora sadržavati su naziv tvrtke, OIB te adresa sjedišta tvrtke. Pečat je moguće izraditi u većini tiskarnica.

Trajanje: 1 dan

Trošak: 150 kn

4. Upis u registar poslovnih subjekata

Sljedeći korak je prijava za klasifikacijom poslovnog subjekta i upisa u registar poslovnih subjekata u zavodu za statistiku. Na zavod za statistiku potrebno je sljedeće:

 • Pečat,
 • potvrda o registraciji s trgovačkog suda,
 • kopija društvenog ugovora,
 • ispunjeni RPS-1 obrazac, koji je moguće kupiti u narodnim novinama ili preuzeti ovdje.
 • potvrda o uplati pristojbe čiji je iznos 55 kn. Primjer uplatnice možete dobiti direktno u zavodu za statistiku ili na njihovim web stranicama (link).

Trajanje: 1 sat

Trošak: 55 kn

5. Otvaranje računa u banci

Nakon obavljanja do sad navedenih koraka, potrebno je otvoriti račun u banci. Mi smo otvorili račun u banci u kojoj je otvoren i privremeni račun, procedura je trajala otprilike dva sata. Ukoliko se račun otvara u banci u kojoj se ne nalazi privremeni račun, procedura je vjerojatno malo složenija i duža.

Za otvaranje računa potrebna je sljedeće:

 • Potvrda o registraciji s trgovačkog suda;
 • Potvrda o upisu u registar poslovnih subjekata;
 • Pečat;
 • Potvrda o otvorenom privremenom računu;
 • Kopija društvenog ugovora;
 • Prisutnost svih direktora.

Prilikom otvaranja računa vrlo korisno je ugovoriti i internet bankarstvo. Cijena internet bankarstva ovisi od banke do banke pa je dobro provjeriti tu cijenu, jer je u nekim bankama poprilično visoka.

Trajanje: 2 sata

Trošak: kn

6. Prijava društva u poreznu upravu

Konačno, ukoliko želite prijaviti tvrtku u sustav PDV-a, potrebno je otići u poreznu upravu pod koju spada lokacija sjedišta tvrtke.

Za prijavu u poreznu potrebno je sljedeće:

 • Izjava o djelatnostima od kojih će se praviti prihodi (izjava koju je potrebno ručno napisati i potpisati);
 • Popuniti obrasce koji se preuzmu u poreznoj upravi;
 • Kupiti biljege (70 kn);
 • Odnijeti dokumente za E-poreznu;
 • Predočiti izvod iz banke na dan prijave na poreznu (ako nema izvoda, onda promet na računu od početka računa);
 • Popuniti obrazac OP koji se također preuzme u poreznoj upravi;
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga;
 • Ugovor o iznajmljenom prostoru (sjedište i ured);
 • Potpisnik kartona za banku (popis na kojem piše tko sve smije raditi s računom);
 • Ugovor o otvaranju žiro računa (baš ugovor, a ne rješenje o žiro računu);
 • Preslika rješenja s trgovačkog suda;
 • Preslika potvrde o upisu u registar poslovnih subjekata iz zavoda za statistiku.

Gore navedeni postupak možete obavljati i računovođa. Firma može početi s poslovanjem od dana kada je predala zahtjev za prijavu društva u poreznu upravu.

Trajanje: 1 dan

Trošak: 70 kn

7. Prijava radnika na zdravstveno i mirovinsko osiguranje

Zadnji korak je zapošljavanje radnika, tj. potpisivanje ugovora o radu, prijava na mirovinsko i zdravstveno. Međutim, najbolje je da ovaj korak rješavate uz pomoć svog računovođe.

Zaključak

U tablici ispod prikazan je pregled svih troškova koji su bili potrebni pri osnivanju firme (bez početnog kapitala).

Opis troška Iznos
Rezervacija imena 10 kn
Sudska pristojba 400 kn
Troškovi otvaranja privremenog računa 100 kn
Troškovi javnog bilježnika 2500 kn
Izrada pečata 150 kn
Troškovi upisa u registar poslovnih subjekata 55 kn
Biljezi za poreznu upravu 70 kn
Ukupno: 3285 kn

Ukoliko mislite da smo nešto mogli riješiti jednostavnije i jeftinije ili imate bilo kakvo pitanje, javite se putem komentara.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditEmail this to someone